ViV ændrede vores opfattelse af ledelse
Kaj Egholms oprindelige plan var, at han og broderen skulle ansætte en direktør. På den måde kunne de igen beskæftige sig med produktion. De var nemlig utilpasse ved at skulle ansætte og ikke mindst lede et menneske, som var dem overlegne i forhold til uddannelse. Men ViV ændrede Kaj Egholms opfattelse: “Jeg fik bekræftet mine stærke sider på kurset og fandt ud af, at virksomheden lever i kraft af min og min broders ånd og vores værdier.”

Redskaber til at tackle lederrollen
I stedet valgte brødrene at deles om direktørposten. De ansatte medarbejdere, som besad netop de specifikke kompetencer, de ikke selv ejede. Eksempelvis en økonomichef. Hvor Kaj Egholm tidligere havde et stort fokus på produktion og udvikling, er det i dag anderledes, og han fortæller, hvordan ViV kom ham til hjælp: “Jeg fik nogle meget brugbare redskaber, der i højere grad end før hjalp mig til at tackle lederrollen. Og mit fokus er i dag, at vi skal tjene penge.”
jonathan_cases_egholm_02_800x600
ViV blotlægger både positive og negative sider
“Man kan ikke skjule sig bag fine ord. Her er det virkeligheden, der tæller”. Sådan siger Kaj Egholm om sin deltagelse i ViV og et efterfølgende besøg på hans virksomhed, hvor andre deltagere går til stålet og spørger nysgerrigt og videbegærligt ind til dagligdagen på Egholm maskiner A/S. Efter at besøget på virksomheden er slut, får Kaj Egholm brugbar feedback. “Jeg fik nogle skulderklap, men der var bestemt også ting, som jeg skulle arbejde med”, slutter Kaj Egholm, der i øvrigt synes, at prisen for at deltage i ViV er det hele værd.