jonathan_cases_oj_01_800x600

Olesen & Jensen A/S

Sådan styrker du dine evner som ejerleder

Download vores gratis e-bog med værktøjer, tips og tricks til, hvordan du styrker dine evner som ejerleder.

Casebeskrivelse

Overtagelse af et firma, uden at føle sig som en leder​.

Udfordring

Lars Johansen er ejerleder hos PAJO-BOLTE A/S og er født ind i den familieejede virksomhed. Medfødt er dog ikke troen på egne lederevner.

Løsning

Et ejerlederforløb hos Jonathan var et oplagt valg for Lars Johansen, som udover selvtillid også bliver del af et stærkt Jonathan-netværk gennem forløbet.

Resultat

Gennem forløbet fik Lars øjnene op for egne styrker og svagheder, og lærte også at vende andre ejerlederes styrker og svagheder til egen fordel.

Fra murer til ejerleder

Claus Boel er uddannet murer og byggetekniker, og efter overtagelsen af svigerfarens virksomhed var hans største problem, at han faktisk ikke vidste, hvordan han skulle få tiden til at gå. I modsætning til andre i Jonathan-netværket havde han nemlig mange mennesker til at tage sig af de forskellige opgaver. Tanker havde han dog nok af: “Jeg troede på, at vi kunne gøre det bedre og tjene noget mere, og vi er ikke i mål endnu, men det går fremad”, siger Claus Boel.

 

 

 

Olesen & Jensen A/S skal ændre strategi

Virksomhed i Vækst har været på besøg hos Olesen & Jensen, hvor Claus Boel fortæller om nogle af de udfordringer, som hans virksomhed skal fokusere på de kommende år. Energioptimering er det nye sort, og netop her forsøger Claus Boel at optimere forretningen. Men det er ikke altid ligetil at lære en gammel hund nye kunstner: “Vi har en udfordring nu, og det handler om at tænke strategi og tænke anderledes i disse tider. Min udfordring er at vænne en gammel organisation til at se tingene anderledes. Jeg tror ikke, man kan spare sig ud af det hele”.Give Steel A/S har hjemme i Brande og producerer og leverer stålkonstruktioner. Salgsdirektør og medejer, Teil Bachmann, er medlem af Jonathan-netværket, som følge af hans deltagelse på et ejerlederforløb.

jonathan_cases_oj_02_800x600

Militæret og MT Højgaard lærte mig at være leder
Claus Boel er officer af reserven og kan takke tiden i forsvaret for sin viden om ledelse. Dertil har han været projektleder for MT Højgaard på Grønland, hvor han også gjorde sig nogle erfaringer, som han trækker på i det daglige arbejde i Esbjerg.

 

 

Jonathan-forløbet øger evnen til refleksion
Fritiden går med familien, løb og cykling. Claus Boel går også på jagt i ny og næ – for som han siger: “Det er i de stille stunder, man udvikler sig mest”. En erfaring, som Jonathan-forløbet har givet ham, og som han dagligt sætter pris på. Det er nemlig tiden til refleksion, der er styrken ved Jonathan-forløbet, selvom Claus Boel også erkender, at der er noget andet helt specielt ved Jonathan-forløbet: “Man kan godt mærke, at folk selv har betalt penge af egen lomme for at være med. Vi vil have noget ud af det. Og handskerne er efterhånden kommet, når vi diskuterer.” Claus Boel fremhæver også, at Jonathan-forløbet har betydet, at han er blevet skarpere til at få ting gjort. Og at han evner rollen som ejerleder uden at have studeret.

 

 

Sparring med andre ledere

I dette konkrete eksempel fik Claus Boel sparring af de andre deltagere, til at få virksomheden igennem fasen med energioptimering.

Meditec-9a

Meditec Plaststøbning

Meditec Plaststøbning indgik et samarbejde med Jonathan A/S, fordi de havde et ønske om at styrke ledelsesudviklingen i virksomheden.

give-steel_01_800x600

Give Steel

Afspil video

Sådan styrker du dine evner som ejerleder

Download vores gratis e-bog med værktøjer, tips og tricks til, hvordan du styrker dine evner som ejerleder.

Casebeskrivelse

En ny familie af ejerledere, hvor fortrolige udfordringer kan deles.

Udfordring

Teil Bechmann, ejer af Give Steel A/S, fandt sommetider sig selv stå i udfordringer, hvor han ikke var helt sikker på, at hans løsningsforslag var de bedste.

Løsning

Jonathan Forløbet gav et fortroligt forum, hvor ejerlederne kan dele udfordringer og løsninger med hinanden.

Resultat

Netværket giver Teil Bachmann ro til at styre sin virksomhed, gennemskue problemstillinger og lytte til medarbejderne.

Jonathan-netværket

Som en del af lederudviklingen i Give Steel er det vigtigt at kunne få forretningsrelevant sparring fra ejerledere i lignende situationer.

Teil Bechmann kunne godt fra tid til anden tvivle på sine egne beslutninger, og søgte derfor et fællesskab, hvor han kunne få vished om, hvorvidt hans beslutninger var de rigtige. En menneskeligt træk, som vi alle får et stik af, fra tid til anden.

Som medlem af Jonathan-netværket oplever Teil at kunne dele problemstillinger med de andre medlemmer, som det ikke er muligt at dele andre steder.

På den måde kunne Teil Bechmann fortælle om hans løsningsforslag, og hvordan han greb forskellige udfordringer an, og blive bekræftet i om hans løsningsforslag var de bedste, og vigtigere endnu; få indblik i hvordan andre ejerledere griber dagligdagens udfordringer an.

– Tillid til egne beslutninger

At få bekræftet sine beslutninger var vigtigt Teil Bachmann. Det gav ham et ståsted, som han turde holde fast på. Det skabte en indre ro for Teil, som gjorde at han stolede mere på sine egne beslutninger.

Indblikket i andre ejerlederes udfordringer gjorde også at Teil kunne gennemskue udfordringer hurtigere end tidligere, og havde passende løsningsforslag på rede hånd. At høre om andres erfaringer medførte at Teil fik mere ild i øjnene hvad angik at lytte til medarbejdere og deres idéer.

Salgsdirektør og medejer, Teil Bachmann, er medlem af Jonathan-netværket, som følge af hans deltagelse på et ejerlederforløb.

jonathan_cases_jcn03_800x600

JCN BOLIG

Vi taler samme sprog
Der er en helt speciel tone blandt de ejerledere, som har deltaget i et forløb hos Jonathan. Som Flemming Skov Nielsen fra JCN Bolig siger: ”Vi taler alle samme sprog, og det gør alting lettere – også selvom tonen kan være barsk”. Flemming Skov Nielsen taler også åbent til sine medarbejdere, og han er meget bevidst om, at de bedste resultater kun opnås, hvis du involverer dine ansatte, og får dem til at føle ejerskab.

 

Jonathan åbnede Flemmings øjne
Det gik godt for JCN Bolig, da Flemming blev kontaktet af Jonathan. Alligevel havde ejerlederen en fornemmelse af at stå i et vadested, hvor væksten godt nok var fin og humøret højt. Men der manglede noget. Flemming Skov Nielsen stiller stilfærdigt spørgsmålet: “Hvad skulle virksomheden”? På den ene side var status quo bestemt til at leve med, men på den anden side havde han også en fornemmelse af, at virksomheden havde et uforløst potentiale.

jonathan_cases_jcn02_800x600

Hvordan kan jeg vækste?
JCN Bolig er en sund virksomhed. Da Flemming Skov Nielsen deltog i et ViV-forløb hos Jonathan, fandt han dog snart ud af, at han var nødt til at nytænke virksomheden. Det blev starten på en proces, hvor JCN Bolig begyndte at ansætte et personale med en langt højere grad af specifikke kompetencer: “Hvis jeg ikke havde deltaget i et forløb hos Jonathan, var jeg aldrig kommet så langt, som jeg er i dag” – det vedkender jeg mig, siger Flemming. Det har haft en kolossal indflydelse på mine forretningsgange og mit syn på det at drive en virksomhed.

 

Det er alle pengene værd
Flemming Nielsen siger, at forløbet hos Jonathan har været alle pengene værd. Erkendelsen af behovet for at få det rigtige mandskab ind på det rette tidspunkt var “en reel øjenåbner”, og Flemming Nielsen er ikke sen til at slutte, at Jonathan har betydet alverden for den virksomhed, han har bygget op fra grunden. Flemming Nielsen slutter dog af med at sige, “at det bedste er at være sammen med andre, der ved, hvordan du har det, og hvilke problemer du slås med”.

Business partners working together

Uddelegering

Kan man som ejerleder være sin egen begrænsning?

Det kan være vanskeligt at uddelegere opgaver og have tillid til, at medarbejderne varetager opgaven ordentligt. Og ikke mindst, at de gør det lige så godt og hurtigt, som man selv kunne have gjort det.

Det er et dilemma som mange ledere oplever og som kan være svært at håndtere. På den ene side ved man jo godt med sit rationale, at uddelegering er nødvendigt. Hvis man ønsker at vækste, må man have fokus på andet end driften i produktionsafdelingen. På den anden side, har man måske oplevet, at en uddelegeret opgave ikke blev udført sådan, som man havde tænkt sig. En erfaring som kan medføre at man holder igen med at uddelegere og derfor gør det selv. Men det kan være kortsigtet, at tage den ”nemme” løsning.

Kommuniker med dine medarbejdere. Få afdækket deres kompetencer og præferencer i forhold til de opgaver, I skal udføre i virksomheden. Det kræver en mental omstilling at uddelegere. Øv dig i at give slip på kontrollen og udvis tillid til medarbejderen. Klæd dine medarbejder ordentlig på til opgaven – får du informeret dem ordentligt? Mangler de teknisk viden, som de kan erhverve på et kursus?

De fleste medarbejdere vil rigtig gerne og går måske rundt med et uforløst potentiale. Få dette potentiale sat i spil og oplev hvordan dine medarbejder ”vokser” med opgaven. Det vil være med til at skabe en kultur i virksomheden, hvor alle med deres engagement og potentiale trækker på samme hammel.
Det vil give dig ressourcer til at have fokus på de ledelsesmæssige opgaver, som kræver dit potentiale!