Innovation

Jonathan forløbet kan også stimulere innovation og udvikling af nye teknologier og praksisser, der kan bidrage til den grønne omstilling. Dette kan føre til opfindelsen af nye, bæredygtige produkter og tjenester, der kan hjælpe med at reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer og bevæge os mod en mere bæredygtig fremtid.