demo-attachment-168-studio-republic-644339-unsplash

Medarbejderfastholdelse

Hvordan fastholder man sine nøglemedarbejdere, i en tid hvor viden og kompetencer er en mangelvare?

Mange ejerledere står i dette dilemma. Der er mange muligheder for at forsøge at fastholde nøglemedarbejdere, eksempelvis forfremmelse, højere løn, bonus eller aktier – for blot at nævne nogle. Men hvad vil det egentlig sige at fastholde – umiddelbart er det vel ikke meningen, at man skal holde nogen fast! Det er på ingen måde konstruktivt, at have medarbejdere, som ikke ønsker at være en del af holdet. Det handler om at motivere medarbejderne – at motivere dem til at være med på en fælles mission og vision for virksomheden. Og hvordan motiverer man så medarbejderne? 

Fra et læringsmæssigt perspektiv, kan man forstå motivation som noget relationelt – at man i virksomheden har en kultur, som er konstrueret gennem bæredygtige relationer. Relationer som er båret af kommunikation, anerkendelse, involvering og gensidighed – og her må du som leder gå forrest. 

At involvere sine medarbejdere i beslutningsprocesserne, kan være med til at give dem ejerskab. At føle ejerskab for noget og at føle sig som en del af helheden, kan være den mest motiverende faktor for mennesket. Og måske mere motiverende end en lønstigning! 

En nøglemedarbejder som køber 10% af virksomheden, får et incitament for at blive og måske umiddelbart en større ejerskabsfornemmelse. Men hvis dette ejerskab ikke motiveres og man som ejer ikke formår, at uddeleger ansvar og udvise tillid til sin partner – er de 10% i sig selv, ikke en fastholdelsesfaktor. Ejerskabet skal forankres i en værdifuld virksomhedskultur.

Stil højere og tag udgangspunkt i relationerne til dine medarbejdere – sæt sig selv i spil og du vil opleve at de gør det samme. Hvem vil ikke gerne arbejde i en virksomhed, hvor alle ”trækker på samme hammel” og er engageret i virksomheden. At sætte sig selv i spil, betyder i denne kontekst ikke, at du skal være bedste venner med dine medarbejdere. Men du skal gennem god kommunikation vise, at du anerkender dem og deres indsats for jeres fælles mission og vision.

Comments are closed.