The business professionals planning the company strategy

Øget fokus på vidensdeling og inddragelse

– mellem praksis og teori

I november måned var vi på Jonathan seminar i San Francisco. Emnet for seminaret var Ejerledelse og innovation. Formålet var at få indblik i innovation og løfte vores perspektiv i forhold til innovationskulturen ”ovre there”. Vi besøgte Ejerledede virksomheder, som gav os et indblik i en kultur, som har en anderledes tænkning, i forhold til at omsætte viden i praksis. 

Universiteterne, herunder Standford, inddrager virksomhederne i deres vidensproduktion. Denne inddragelsesproces medfører, at den viden som produceres, kan omsættes direkte ud i virksomhederne. Til gavn for hele samfundets udvikling og bæredygtighed. 

Vi har gennem de sidste par år, set en tendens til, at universiteterne og virksomhederne her i Danmark forsøger sig med det samme. Men vi kan blive bedre endnu og vi skal arbejde på, at nedbryde de barriere der hindrer, at den viden som bliver produceret på universiteterne, bliver omsat i de danske virksomheder. Måske er der en tendens til, at forskerne producerer peer reviewed artikler til anerkendte tidsskrifter, fremfor at producere viden som relaterer sig til praksis. Samtidig har vi i smv’erne, ikke været gode nok, til at insistere på, at forskningen kommer ud til os – i den virkelige verden. 

Hvis vi som smv’er skal arbejde innovativt i en global verden, har vi brug for et godt samarbejde med universiteterne og de har brug for os, til at omsætte deres viden i praksis.

Comments are closed.