Ejerleder

Ejerleder forløb hos Jonathan

Lederudvikling for ejerledere – netværk, udvikling og ledelse for ejerledere

Som ejerleder er du i fokus, her hos Jonathan. Vi fokuserer på at forbedre dig som ejerleder, lige så vel som din ejerledede virksomhed. Vores ejerleder forløb handler om at sætte fokus på de udfordringer, du som ejerleder støder på. Forløbet går også ud på i fællesskab med andre ejerledere at løse en konkret case, i en ejerledet virksomhed, som du lærer helt enormt meget af.

Vi udvælger de mest kvalificerede ejerledere til vores forløb, ligesom du som ejerleder også skal være anbefalet af en af vores tidligere deltagere. Det er din garanti for at ejerlederne på vores Jonathan Forløb og i vores Jonathan ejerleder netværk alle er seriøse.

Efter deltagelse på vores ejerleder forløb vil du være klædt bedre på til at lede dine medarbejdere med selvsikkerhed, og på at klare dagligdagens ledelsesudfordringer.

En god ejerleder

En god ejerleder. Det ønsker du som ejerleder helt sikkert også at være. Men uden konkret sparring og viden om, hvordan du løser dine udfordringer som ejerleder, kan det være svært at ændre sin ledelsesstil. En ejerledet virksomhed fungerer ofte med tæt samarbejde og et fladere hierarki, end i de større virksomheder. Derfor er din rolle også mere markant og har direkte indflydelse på dine medarbejderes trivsel og motivation. Det er derfor også vigtigt at du som ejerleder tager denne rolle seriøst.

Ejerledere påvirker bundlinjen

Du har som ejerleder en vigtig position i virksomheden, som kan påvirke medarbejdernes trivsel og motivation, og dermed også din virksomheds bundlinje. Jo bedre du som ejerleder er til at lede din virksomhed, og er til at kommunikere din virksomheds mål, jo nemmere har dine medarbejdere ved at forstå retningen. Ejerledere, der ikke tør tage deres ansvar, eller som støder på gentagne udfordringer kan godt føle sig ensomme, og ikke vide, hvor de kan søge sparring eller rådgivning. Som en del af vores Jonathan netværk får du et netværk bestående af andre hjælpsomme ejerledere.

Ejerleder netværk

Som deltager på vores ejerleder forløb bliver du en del af et enestående netværk, bestående udelukkende af andre ejerledere fra danske virksomheder. Du er som ejerleder sikkert allerede medlem i andre netværk, og vi tør godt gætte på, at kvaliteten er af svingende kvalitet. Det er ikke altid der er højt fremmøde ved netværksmøder, men vores Jonathan netværk af ejerledere består af ejerledere der VIL det. Det betyder at der er højt fremmøde, og stor lyst til at sparre. Som ejerleder ved du også at netværk betyder alt, og at kvaliteten er altafgørende. Derfor har vi her hos Jonathan det princip, at både vi og de andre ejerledere, som vi kalder Jonathannere, skal kunne stå inde for de nye deltagere. Dette led sikrer, at kvaliteten af vores ejerleder netværk er helt i top.

Anbefal en ejerleder

Anbefal en ejerleder Kender du en ejerleder som vi skal have med på vores ejerleder forløb, så anbefal en ejerleder her.

Ejerleder virksomheder

Ejerledervirksomheder drives selvsagt af en ejerleder, og det kommer med mange fordele for både virksomheden og medarbejderne. Dog er det ikke altid at ejerlederen selv er bevidst om hvad der faktisk er deres force.

Og måske ser de i stedet fordelene i deres virksomhed som svagheder.

En ejerleder ejer sin virksomhed, og virksomheden er hans hjertebarn, derfor ønsker ejerlederen for alt i verden at motivere sine medarbejdere til at nå de fastsatte mål. Men denne iver for at nå målene kan komme forkert til udtryk, hvis den ikke kommunikeres korrekt.

Hvordan du kan kommunikere til dine medarbejdere og få alle til at blive en del af strategien kan være områder, der ligger bliver berørt på vores ejerleder forløb. Det kan også handle om hvordan du som ejerleder tøjler din drivkraft og dit engagement for virksomheden, så det ikke overdøver medarbejdernes motivation for arbejdet. Det handler om at udnytte sine forcer som ejerleder, så alle får noget ud af dem.

Et netværk for ejerledere ligesindede udvikling

Jeg har fået tro på, at hvis man arbejder systematisk med sin rolle som leder, så kan du flytte rigtig meget i de mennesker, du skal have med på din vej. Uanset virksomheds type, er det de samme problemer, vi løser.
Det har givet mig en ballast i hverdagen. Jeg er blevet bedre til at håndtere hverdagens udfordringer og jeg har udviklet mig som leder ved at have deltaget i ViV.
Jeg er selv stolt af de valg, jeg har truffet, for de har været rigtige. Det kan jeg med stolthed sige. Men uden "ViV 15" og jer fra Jonathan A/S, er det ikke til at sige, hvordan JCN havde udviklet sig. Vigtigheden i at ansætte dygtige og veluddannede unge mennesker.
LAD OS TALE OM DIG
Se muligheder i udfordringer. Få værktøjer til at udvikle dine kompetencer som leder.