Hvordan kan Jonathan forløbet bidrage til den grønne omstilling

Deltagerne i forløbet får til opgave at interviewe hinandens nøglemedarbejdere, medejere og bestyrelser for at forankre beslutninger om den grønne omstilling i caseholders organisation.

Dette kan føre til en øget forståelse og opbakning til bæredygtige beslutninger og tiltag i organisationen og kan bidrage til en mere holistisk tilgang til den grønne omstilling. Ved at involvere flere interessenter i beslutningsprocessen og sikre, at de har en forståelse for og ejerskab til beslutningerne, kan det også føre til en mere vellykket implementering af bæredygtige tiltag.

Desuden kan Jonathan forløbet også tilbyde deltagerne viden og eksempler på, hvordan andre organisationer har implementeret bæredygtige tiltag, og hvordan de har overvundet udfordringer i processen. Dette kan give deltagerne inspiration og konkrete værktøjer til at implementere lignende tiltag i deres egen organisation.

Samlet set kan Jonathan forløbet på denne måde bidrage til den grønne omstilling ved at øge opbakningen og forståelsen for bæredygtige beslutninger i organisationer, give konkrete værktøjer og inspiration til at implementere bæredygtige tiltag og sikre en mere holistisk tilgang til den grønne omstilling.

I Jonathan arbejder vi kontinuerligt med forandrings- og udviklingsprocesser i ejerledede virksomheder. Vi tager udgangspunkt i ejerlederens behov for implementering af strategier. Forankringsprocessen af nye tiltag/strategier bliver forankret i vedvarende læring i organisationerne, dette forstås ud fra et perspektiv om læring og udvikling gennem refleksion og praksis. Den enkelte ejerleder kan have udfordringer i forhold til at træffe nuancerede beslutninger i forhold til eksempelvis ansættelse af ”dyre” kompetencer, i form af mennesker som skal varetage bæredygtighed og tiltag i forhold til den grønne omstilling. Disse beslutningsprocesser kvalificeres og forankres gennem processerne på vores seminarer, så ejerlederne kan træffe beslutninger om ansættelserne på oplyst og reflekteret grundlag.

 

Et eksempel:

Ruben ejer og leder en byggevirksomhed med ca. 70 ansatte. Kunderne efterspørger øget dokumentation i forhold til bæredygtighed og den grønne omstilling. Ruben er udfordret på at hans organisation kan ”bære” at ansætte en medarbejder, som kan kvalificere og imødekomme efterspørgslen fra de kunder som efterspørger førnævnte dokumentation. Samtidig er han bevidst om at hvis han ikke reagerer på efterspørgslen, vil virksomheden have vanskeligt ved at vækste. Gennem kvalitativ analyse af organisationen på et Jonathanseminar, reflekteres og nuanceres Rubens overvejelser i forhold til ansættelsen. Hans følelser omkring beslutningen nuanceres og han står på et solidt følelsesmæssigt fundament, da han kort efter seminaret ansætter en medarbejder udelukkende til at varetage bæredygtighed i virksomheden.

Mange ejerledere står alene om store beslutninger, som uden sparring kan være en væsentlig hindring for vækst.

Jonathan forløbet kan bidrage til den grønne omstilling på flere måder:

Innovation

Jonathan forløbet kan også stimulere innovation og udvikling af nye teknologier og praksisser, der kan bidrage til den grønne omstilling. Dette kan føre til opfindelsen af nye, bæredygtige produkter og tjenester, der kan hjælpe med at reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer og bevæge os mod en mere bæredygtig fremtid.

Uddannelse

Jonathan forløbet kan også tilbyde uddannelse og træning i bæredygtige praksisser og teknologier. Dette kan øge viden og færdigheder blandt enkeltpersoner og organisationer og hjælpe med at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Bevidstgørelse

Jonathan forløbet kan bidrage til at øge bevidstheden hos virksomhedsejeren om behovet for en grøn omstilling og de muligheder, der er tilgængelige for at gøre det. Dette kan motivere enkeltpersoner og organisationer til at tage positive skridt mod en mere bæredygtig fremtid.

Samlet set kan Jonathan forløbet bidrage til den grønne omstilling ved at øge bevidstheden om behovet for bæredygtighed, øge viden og færdigheder i bæredygtige praksisser og teknologier og stimulere innovation og udvikling af nye bæredygtige produkter og tjenester.

KUNDECASES

NETVÆRK, DER GØR EN FORSKEL

Hos Jonathan laver vi forløb, der skaber værdi – både for dig som ejerleder og for din virksomheds bundlinje. 

+ 0
ÅRS ERFARING
+ 0
DELTAGERE
+ 0
JONATHAN FORLØB

Jonathan ApS beskæftiger sig kun med virksomheder, hvor vi aner et udviklingspotentiale, og hvor ledelsen har et højt ambitionsniveau både med hensyn til virksomhedens kvalitative og kvantitative udvikling.

ORGANISATION

TEAMET

demo-attachment-44-Group_7543
soeren_387x255

Søren Lerche Jacobsen

Direktør
Cand.merc, medejer
Søren er ansvarlig for sammensætning af Jonathan hold samt IT og økonomi.

Telefon: +(45) 31 59 03 50
Mail: SLJ@JONATHAN-AS.DK

Søren startede i Jonathan i december 2016 efter en direktørstilling i BG Anlægsteknik ApS, som han bestred i seks år. Søren har en dyb indsigt i international virksomhedsledelse gennem de forskellige stillinger, han har haft. Han har bl.a. arbejdet som Business Manager i Carpo Company i Hedensted i to år, hvor han solgte biobrændsel til kraftvarmeværker i Finland og Rusland, og som Key Account Manager i tre år hos Adexi A/S med ansvar for markederne i Tyskland, Island, Estland, Letland og Litauen. 

Søren blev valgt som direktør for Jonathan ApS i marts 2018, og er i dag sammen med sin søster Tea 2. generation af den familiedrevne virksomhed. 

jonathan_staff_tea_387x255

Tea Lerche Jacobsen

Procespsykolog
Cand.pæd.psyk, medejer
Tea udvikler og afholder seminarer i Jonathan.

Telefon: +(45) 40 73 91 50
Mail: TLJ@JONATHAN-AS.DK

Tea har arbejdet i Jonathan siden 2015. Hun er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har i en årrække arbejdet med udsatte grupper på gaden i Aarhus. Her har hun skabt et dybt fundament af viden om positiv udvikling af – og vækstpotentiale i – grupper. Siden har Tea læst en kandidat i pædagogisk psykologi og specialet blev skrevet om læringsmetoderne i Jonathan. De erfaringer og metoder, der blev udviklet, er i dag en essentiel del af Jonathans arbejdsmetoder.  

Teas erfaringer med gruppe-synergi og den styrke og læring, der kan vokse her, er nogle af de redskaber, du får med dig fra Jonathans forskellige forløb og seminarer. 

jonathan_staff_erik_387x255

Erik Jacobsen

Proceskonsulent
HA, HD, grundlægger af Jonathan, medejer,
Erik er med til at udvikle processerne på seminarerne.

Telefon: +(45) 40 73 91 50
Mail: EJ@JONATHAN-AS.DK

Da Erik Jacobsen grundlagde og udviklede Jonathan i 1987 sammen med Gori Ehrenskjöld, var det efter flere års passioneret arbejde med udviklingsforløb for mindre og mellemstore ejerledede virksomheder. Han har bl.a. fungeret som konsulent på Jydsk Teknologisk Institut, afdelingen for virksomhedsledelse, i perioden 1979-1987 og deltaget i flere internationale konferencer med fokus på samme. Den grundlæggende vision – både dengang og nu – er at skabe trygge lærings- og udviklingsrum for ejerledere. 

I dag har Erik Jacobsen overladt den daglige ledelse til sønnen Søren, mens han fokuserer på udvikling af forløb og seminarer sammen med datteren Tea.  

kim_ladekjaer_profile-1

Kim Kirk Ladekjær

Proceskonsulent
Cand.agro
Kim er Jonathans nye konsulent. Samtidig bestrider Kim stillingen som CEO hos Boje & Ladekjær.

Telefon: +(45) 21 70 44 62
Mail: KL@JONATHAN-AS.DK

Kim er ejerleder og har haft flere direktør- og chefstillinger i rådgivningsbranchen og den finansielle verden. Kim er optaget af, kontinuerligt at uddanne og dygtiggøre sig for at kunne bidrage til udvikling af deltagernes personlige lederskab og forretning. Certificeringer som Stifinder, Vækstdriver, Innovationsledelse, DiSC og HBDI er en del af værktøjskassen, og taler ind i Jonathans vision om at skabe udviklende forløb, hvor deltagerne i trygge rammer, åbent og indsigtsfuldt, kan involvere sig i hinandens virksomheder. 

Kim blev ansat som konsulent og rådgiver hos Jonathan i 2019 og arbejder tæt sammen med Tea og Erik i udvikling af Jonathans forløb og seminarer.

Et netværk for ejerledere ligesindede udvikling

Jeg har fået tro på, at hvis man arbejder systematisk med sin rolle som leder, så kan du flytte rigtig meget i de mennesker, du skal have med på din vej. Uanset virksomheds type, er det de samme problemer, vi løser.
Det har givet mig en ballast i hverdagen. Jeg er blevet bedre til at håndtere hverdagens udfordringer og jeg har udviklet mig som leder ved at have deltaget i ViV.
Jeg er selv stolt af de valg, jeg har truffet, for de har været rigtige. Det kan jeg med stolthed sige. Men uden "ViV 15" og jer fra Jonathan A/S, er det ikke til at sige, hvordan JCN havde udviklet sig. Vigtigheden i at ansætte dygtige og veluddannede unge mennesker.
LAD OS TALE OM DIG
Se muligheder i udfordringer. Få værktøjer til at udvikle dine kompetencer som leder.