Forandringsledelse

Forandringsledelse for ejerledere

Forandring og ledelse

Forandringsledelse handler om at kunne lede sin virksomhed under forandring, så forandringen uden gnidninger bliver implementeret i virksomheden. Forandringsledelse, der mestres med de rette værktøjer, giver dig som ejerleder nogle hjælpemidler, så du kan lede din virksomhed igennem forandringer, der uanfægteligt rammer virksomheder før eller siden.

Forandringsledelse er essentielt for alle virksomheder – og måske især for ejerledede virksomheder. Virksomheder er i dag dynamiske instanser, der forandrer sig hele tiden. Intet er statisk i en virksomhed, som er drevet af mennesker. Og derfor bør en god leder også forberede sig på forandringerne, ved at kigge nærmere på forandringsledelse. Netop forandring og forberedelse til og på forandringen er noget, der er et tilbagevendende emne på vores Jonathan ejerleder kurser.

Skab samling med forandringsledelse

Forandringsledelse er ikke en let disciplin. Især under større forandringer kan der skabes stress og usikkerhed blandt medarbejderne, eller sågar modvilje mod forandringerne. Det er ikke altid, medarbejderne kan se fidusen eller fordelene ved forandringerne – og derfor er forandringsledelse vigtig. Uden forandringsledelse kan der blive skabt modstand og langsommelige processer, der ikke gavner nogen.Her skal du som lederen træde i kraft, og vise vejen frem for dine medarbejdere.

En god leder bruger i stedet forandringen til at skabe samling, så forandringen uden problemer kan blive implementeret. Det er sådan forandringsledelse kan forankres på en positiv måde i din virksomhed. Jonathan ApS arbejder konstant med at være opdateret på både teorier og metoder vedrørende udvikling af ejerledede virksomheder.

Elementer ved forandringsledelse

Forandringsledelse består af mange elementer – og det kommer naturligvis altid an på forandringens størrelse samt formål, hvad den rette forandringsledelse består af. Man kan dog godt nævne hvad de mest generelle og gængse elementer ved forandringsledelse er.

Typisk forandringsledelse indeholder elementer af kommunikationstræning, håndtering af eventuel modstand, fastsættelse af mål og helt generelt og overordnet: retmæssig ledelse.

Sparring til forandringsledelse

Gennem vores Jonathan ejerleder forløb får du et netværk bestående af andre ejerledere, som enten har stået eller kommer til at stå i sammes situation som dig. Derfor kan I sparre med hinanden på lige fod, og du kan få værdifuld indsigt i hvordan andre ejerledere har klaret diverse ledelsesmæssige udfordringer, de måtte have været igennem.  På vores forløb for ejerledere skal du også samarbejde med andre ejerledere om at løse en konkret case fra en anden ejerledet virksomhed. Det er ikke en teoretisk case – det er en reel udfordring, som en ejerleder står med.

Forandringsledelse er en proces

Mennesker har for det meste brug for hjælp til at lære forandringen at kende, før de kan tage den til sig og implementere den korrekt. Her er der en proces, som man skal igennem, før forandringen kan lykkes. Som leder er det vigtigt at du kender og forstår denne proces, og at du har de redskaber og værktøjer på rede hånd, som der er brug for. Processen for at gennemgå en succesfuld forandring kan kort sagt deles op i tre faser – hver fase er dog hver for sig vigtig og kan godt være en længerevarende proces, der skal sættes tid af til og prioriteres.

Første trin i forandringsledelsen går ud på at få medarbejderne til at ”afinstallere” deres tidligere adfærd, så de er klar til at implementere en ny adfærd. Dette kan være meget svært, og kommer også an på forandringens størrelse og effekt på din virksomhed.

Andet trin i forandringsledelsen er kommunikation. Kommunikation fra dig som ejerleder til dine medarbejdere. Du skal kommunikere præcist, hvad der skal ske og hvordan det skal ske. Allervigtigst er at du skal gøre det klart for dine medarbejdere hvorfor denne forandring skal til, samt hvilken værdi den vil skabe for dem og for virksomheden, både på kort sigt og på lang sigt.

Tredje trin i forandringsledelsen går ud på at inkorporere forandringen hos medarbejderne. Det gør du som ejerleder bedst ved at hjælpe dine medarbejdere med at inkorporere forandringen ved at stille nødvendige hjælpemidler til rådighed. Det kan være en sparringspartner med rette erfaring, ny software skal installeres eller oplæring i nye systemer er nødvendigt, for at medarbejderne føler sig trygge ved den nye forandring. Det handler om at hjælpe medarbejderne med at forstå forandringen samt hjælpe dem igennem processen.

Dét er netop essensen af forandringsledelse, og på denne måde bør dine medarbejdere støtte forandringen og ville den.

Jonathan ApS beskæftiger sig kun med virksomheder, hvor vi aner et udviklingspotentiale, og hvor ledelsen har et højt ambitionsniveau både med hensyn til virksomhedens kvalitative og kvantitative udvikling.

ORGANISATION

Forandringsledelse forløb og netværk

demo-attachment-44-Group_7543

Et netværk for ejerledere ligesindede udvikling

Jeg har fået tro på, at hvis man arbejder systematisk med sin rolle som leder, så kan du flytte rigtig meget i de mennesker, du skal have med på din vej. Uanset virksomheds type, er det de samme problemer, vi løser.
Det har givet mig en ballast i hverdagen. Jeg er blevet bedre til at håndtere hverdagens udfordringer og jeg har udviklet mig som leder ved at have deltaget i ViV.
Jeg er selv stolt af de valg, jeg har truffet, for de har været rigtige. Det kan jeg med stolthed sige. Men uden "ViV 15" og jer fra Jonathan A/S, er det ikke til at sige, hvordan JCN havde udviklet sig. Vigtigheden i at ansætte dygtige og veluddannede unge mennesker.
LAD OS TALE OM DIG
Se muligheder i udfordringer. Få værktøjer til at udvikle dine kompetencer som leder.