Udfordringer vi hjælper med at løse

Problembeskrivelse

Som ejerleder løb Lars Johansen ind i nogle ledelsesmæssige udfordringer, som omhandlede både troen på sig selv som leder og sine visioner. I 2013 og 2014 deltog Lars i ejerlederforløb hos Jonathan, som i høj grad har været med til at forme hans syn på sin egen lederrolle.

En ejerleder uden troen på egne lederevner.

UDFORDRING

Lars Johansen er ejerleder hos PAJO-BOLTE A/S og er født ind i den familieejede virksomhed. Medfødt er dog ikke troen på egne lederevner.

LØSNING

Et ejerlederforløb hos Jonathan var et oplagt valg for Lars Johansen, som udover selvtillid også bliver del af et stærkt Jonathan-netværk gennem forløbet.

RESULTAT

Gennem forløbet fik Lars øjnene op for egne styrker og svagheder, og lærte også at vende andre ejerlederes styrker og svagheder til egen fordel.

1. UDFORDRINGEN

 – Er jeg god nok til mit arbejde?

“Har jeg de evner, der skal til for at være en god leder”? Sådan spurgte PAJO-BOLTES ejerleder Lars Johansen, da vi snakkede med ham om hans oplevelse af forløbet hos Jonathan.

Det var denne mentale udfordring, Lars stod overfor, da han i 2013 skulle deltage på vores ejerlederforløb. Lars Johansen er en dygtig praktiker, der kam sit kram til UG, men han var simpelthen i tvivl om sit eget værd, når det drejede sig om at inspirere og lede andre mennesker.

De mest essentielle egenskaber som ejerleder er at kunne lede andre, samt inspirere sine medarbejdere.

Lars Johansen mente ikke, at han ville have tid til at tage en MBA i ledelse. Som ejerleder mangler man ofte timer, og den holdning deler Lars Johansen. Derfor var et ejerlederforløb hos Jonathan et oplagt valg for Lars. På et ejerforløb hos Jonathan er der ikke lektier og læsning for, men udbyttet er alligevel enormt.

2. LØSNINGEN

 – Jonathan-netværket spiller stadig en rolle

Når du deltager i et Jonathan-forløb, bliver du automatisk en del af et netværk af ligesindede ejerledere. Lars Johansen benytter stadig netværket, når han støder på spørgsmål, han har svært ved at finde svaret på. Ejerledere har nemlig det til fælles, at de ofte må prøve kræfter med de samme udfordringer.

Men Lars Johansen har fat i den lange ende i dag. “Jeg ved, at jeg er god nok – og nu stoler jeg på, at det jeg gør, er det rigtige. At jeg godt kan være både praktiker og leder”.

3. RESULTATET

 – At se på andre virksomheder har åbnet mine øjne

Lars Johansen har fået meget ud af at deltage i et Jonathan-forløb. Han er dog i især glad for, at han i forbindelse med forløbet fik mulighed for at besøge andre ejerledede virksomheder: “Når jeg kom ud til andre virksomheder sammen med andre ejerledere, kunne jeg med det samme se, hvad netop den virksomhed skulle gøre anderledes – ofte måtte jeg dog bagefter minde mig selv om, at jeg faktisk gjorde det samme hos mig selv”. På den måde kom Lars Johansen til en erkendelse af, hvad han måtte ændre i sit eget firma blot ved at se på andre. Det, siger Lars Johansen, er en meget stor fordel.

Og ved at spejle sig i andre ejerlederes lederstile blev Lars klar over, hvilken type leder han selv ville være, og lærte på den måde at stole på sig selv som leder.

En ejerleder uden tro på sig selv og sit værd, kan få svært ved at slå igennem. Derfor var det helt oplagt, at Lars Johansen skulle på ejerlederforløb hos Jonathan, for at blive bevidst om sit værd og sine evner.

Kuma

Casebeskrivelse

En hurtigtvoksende virksomhed og en ejerleder, hvis rolle pludselig ændrede sig.

UDFORDRING

Hans Christiansen er ejerleder hos KUMA og har i mange år været en ledende skikkelse i virksomheden. Men i takt med at KUMA voksede enormt hurtigt, havde han pludselig ikke tid til det eller dem, han før havde tid til.

LØSNING

Et ejerlederforløb hos Jonathan var et oplagt valg for Lars Johansen, som udover selvtillid også bliver del af et stærkt Jonathan-netværk gennem forløbet.

RESULTAT

Gennem forløbet fik Lars øjnene op for egne styrker og svagheder, og lærte også at vende andre ejerlederes styrker og svagheder til egen fordel.

Ejerleder Hans Christiansen har deltaget i flere forløb hos Jonathan, men var første gang med på ejerlederforløb tilbage i 2006.

KUMA startede ud som en mindre virksomhed, men fik hurtigt ben at gå på. Virksomheden gik fra 45 medarbejdere til et godt stykke over 100 i dag, og KUMA har formået at vækste ganske betragteligt. En sådan vækstkurve kræver også, at man som ejerleder følger med udviklingen, og tilpasser sin ledelsesstil til virksomhedens størrelse.

Hans Christiansen fortæller blandt andet om, at han i sin søgen efter at blive en bedre ejerleder var meget opmærksom på at se på andre virksomhedsledere. “Hvordan gør andre”? Sådan spurgte den unge ejerleder, da han oplevede en virksomhed i kraftig vækst, hvor han pludselig ikke havde tid til at tale med alle mennesker hver dag – som han ellers var vant til.

Hjælp til at håndtere lederrollen

Netop evnen til at overlade ansvar til andre mennesker kan være problematisk, fortæller Hans Christiansen. Og fortsætter: “Som selvstændig er man nok lidt sig selv og ikke sikker på, at andre gør tingene på den måde, man er vant til”. Om der er 4 ansatte eller 140 gør ikke den store forskel. Der skal stadig ledes. Men stilen og tilgangen ændrer sig. I takt med at KUMA voksede, måtte Hans Christiansen indse, at han ikke kunne klare det hele selv længere. Han var nødt til at udvikle sig, og også være bedre til at inddrage andre.

Jonathan-Forløbet har betydet meget

Det kan være meget svært at håndtere en virksomhed, der vækster. Og det kan i særdeleshed være besværligt at håndtere de naturlige spring, som opstår, når andelen af medarbejdere vokser voldsomt. Som Hans Christiansen siger, “så er de andre deltagere i forløbene hos Jonathan meget gode til at give det der skub, som får én ud over kanten – det er der, du vokser.” På den måde var løsningen var Hans Christiansen at komme ud og tale med andre ejerledere, om hvordan de leder deres medarbejdere og virksomhed.

Netværket spiller en afgørende rolle

Efter at have deltaget i et ejerlederforløb bliver du automatisk tilknyttet et netværk af ligesindede. Og det er guld værd. Hans Christiansen fortæller, at du her kan få gode råd. For hvordan er det lige, du skal ordne den interne organisation? Og er vores arbejdsgange smarte og rentable? Alle disse spørgsmål er Hans Christiansen blevet meget klogere på, efter han har investeret tid i et Jonathan-forløb. “Og selvom det kan være grænseoverskridende at have besøg af en snes erhvervsmænd, der skal vurdere ens virksomhed, ville jeg ikke være det foruden”, fortæller Hans Christiansen

Meditec

Casebeskrivelse

Om at kunne se sig selv fra den anden side af stolen.

UDFORDRING

Thomas Bo Iversen, medejer af Meditec ønskede sparring til ledelsesmæssige problemstillinger, og indspark til at planlægge og bruge sin tid bedst muligt.

LØSNING

Meditecs ledelse blev udfordret og belyst af andre ejerledere gennem et Jonathan-forløb.

RESULTAT

Reflektioner på baggrund af interviews og diskussioner i Jonathan-grupperne, gjorde at det var nemmere at ændre vaner.

Meditec Plaststøbning indgik et samarbejde med Jonathan A/S, fordi de havde et ønske om at styrke ledelsesudviklingen i virksomheden.

Sparring med Jonathan-netværket

Ledelsesudviklingen skulle tage udgangspunkt i sparring med Jonathan-netværket og ledelsesudviklingsforløbet skulle bl.a. udmønte sig i, at blive skarpere på at prioritere mellem opgaverne og derved lægge kræfter og tid i de rigtige initiativer.

Optimeringsmuligheder

Resultatet blev, at Thomas Bo Iversen bedre kunne se sine optimeringspunkter, da han bedre kunne se sine egne fejl. Han så nemlig, at han lavede samme fejl som andre ejerledere. Da han fik input og delte erfaringer med andre ejerledere, fik han også øjnene op for andre metoder at planlægge og gøre tingene på. Ud fra andres erfaringer, fælles diskussioner og oplevelser blev det nemmere at ændre sine egne vaner, så Thomas Bo Iversen bedre kunne allokere sine arbejdstimer.

Give Steel

Casebeskrivelse

En ny familie af ejerledere, hvor fortrolige udfordringer kan deles.

UDFORDRING

Teil Bechmann, ejer af Give Steel A/S, fandt sommetider sig selv stå i udfordringer, hvor han ikke var helt sikker på, at hans løsningsforslag var de bedste.

LØSNING

Jonathan Forløbet gav et fortroligt forum, hvor ejerlederne kan dele udfordringer og løsninger med hinanden.

RESULTAT

Netværket giver Teil Bachmann ro til at styre sin virksomhed, gennemskue problemstillinger og lytte til medarbejderne.

Give Steel A/S har hjemme i Brande og producerer og leverer stålkonstruktioner. Salgsdirektør og medejer, Teil Bachmann, er medlem af Jonathan-netværket, som følge af hans deltagelse på et ejerlederforløb.

Jonathan-netværket

Som en del af lederudviklingen i Give Steel er det vigtigt at kunne få forretningsrelevant sparring fra ejerledere i lignende situationer. Teil Bechmann kunne godt fra tid til anden tvivle på sine egne beslutninger, og søgte derfor et fællesskab, hvor han kunne få vished om, hvorvidt hans beslutninger var de rigtige. En menneskeligt træk, som vi alle får et stik af, fra tid til anden. Som medlem af Jonathan-netværket oplever Teil at kunne dele problemstillinger med de andre medlemmer, som det ikke er muligt at dele andre steder. På den måde kunne Teil Bechmann fortælle om hans løsningsforslag, og hvordan han greb forskellige udfordringer an, og blive bekræftet i om hans løsningsforslag var de bedste, og vigtigere endnu; få indblik i hvordan andre ejerledere griber dagligdagens udfordringer an.

At få bekræftet sine beslutninger var vigtigt Teil Bachmann. Det gav ham et ståsted, som han turde holde fast på. Det skabte en indre ro for Teil, som gjorde at han stolede mere på sine egne beslutninger.

Indblikket i andre ejerlederes udfordringer gjorde også at Teil kunne gennemskue udfordringer hurtigere end tidligere, og havde passende løsningsforslag på rede hånd. At høre om andres erfaringer medførte at Teil fik mere ild i øjnene hvad angik at lytte til medarbejdere og deres idéer.

JCN Bolig

Casebeskrivelse

En fornuftig forretning uden vækstmål og visioner for fremtidig vækst – et uforløst potentiale bliver stadfæstet.

UDFORDRING

Det gik godt for JCN Bolig, da Flemming blev kontaktet af Jonathan. Alligevel havde ejerlederen en fornemmelse af at stå i et vadested, hvor væksten godt nok var fin og humøret højt. Men der manglede noget.

LØSNING

Ejerlederforløbet har givet alle ansatte i JCN Bolig et fælles sprog, ligesom medarbejderne har fået mere ejerskab.

RESULTAT

Det har haft en kolossal indflydelse på forretningsgangene og Flemmings syn på det, at drive virksomhed.

Flemming Skov Nielsen er ejerleder hos JCN Bolig og deltog på opfordring af Jonathan i et ejerlederforløb i 2003.

Jonathan åbnede Flemmings øjne

Det gik godt for JCN Bolig, da Flemming blev kontaktet af Jonathan. Alligevel havde ejerlederen en fornemmelse af at stå i et vadested, hvor væksten godt nok var fin og humøret højt. Men der manglede noget. Flemming Skov Nielsen stiller stilfærdigt spørgsmålet: “Hvad skulle virksomheden”?

På den ene side var status quo bestemt til at leve med, men på den anden side havde han også en fornemmelse af, at virksomheden havde et uforløst potentiale. Derfor var han også positiv overfor idéen om at deltage på en ejerleder forløb hos Jonathan.

Vi taler samme sprog

Der er en helt speciel tone blandt de ejerledere, som deltager i et forløb hos Jonathan. Som Flemming Skov Nielsen fra JCN Bolig siger: ”Vi taler alle samme sprog, og det gør alting lettere – også selvom tonen kan være barsk”. Flemming Skov Nielsen taler også åbent til sine medarbejdere, og han er meget bevidst om, at de bedste resultater kun opnås, hvis du involverer dine ansatte, og får dem til at føle ejerskab.

Gennem samtalerne med de andre deltagere fik Flemming Skov også indblik i hvordan de andre ejerledere skabte retning og havde formål og strategi. Det skabte motivation og inspiration for fremtidig kurs for JCN Bolig.

Hvordan kan jeg vækste?

JCN Bolig er en sund virksomhed. Da Flemming Skov Nielsen deltog i et ejerlederforløb hos Jonathan, fandt han dog snart ud af, at han var nødt til at nytænke virksomheden.

Det blev starten på en proces, hvor JCN Bolig begyndte at ansætte et personale med en langt højere grad af specifikke kompetencer: “Hvis jeg ikke havde deltaget i et forløb hos Jonathan, var jeg aldrig kommet så langt, som jeg er i dag” – det vedkender jeg mig, siger Flemming.

Det har haft en kolossal indflydelse på mine forretningsgange og mit syn på det at drive en virksomhed.

Forløbet har haft en afgørende indflydelse på forløsningen af det udviklingsmateriale, som JCN Bolig i dag er eksponent for.

Det er alle pengene værd

Flemming Nielsen siger, at forløbet hos Jonathan har været alle pengene værd. Erkendelsen af behovet for at få det rigtige mandskab ind på det rette tidspunkt var “en reel øjenåbner”, og Flemming Nielsen er ikke sen til at slutte, at Jonathan har betydet alverden for den virksomhed, han har bygget op fra grunden.

Flemming Nielsen slutter dog af med at sige, “at det bedste er at være sammen med andre, der ved, hvordan du har det, og hvilke problemer du slås med”.

Justsen

Casebeskrivelse

Om at lære nye sider af sig selv at kende, og tilegne sig nye kompetencer.

UDFORDRING

Jeppe Mikkelsen er nøglemedarbejder i Justsen Energiteknik, og hare været på Jonathan Forløb, ligesom ejeren i virksomheden også er Jonathanner.

LØSNING

Jonathan Forløbet går ud på at lære at forstå sig selv. Derfor var det oplagt for Jeppe Mikkelsen at deltage på forløb.

RESULTAT

Jonathan Forløbet har givet ejer og nøglemedarbejder et fælles sprog, så de bedre kan gribe udfordringer an sammen.

Jeppe Mikkelsen, projekt- og produktionsleder, Justsen Energiteknik A/S har en god uddannelse, og er meget teknisk anlagt. Han har fingeren på pulsen i forhold til alt der hedder teknik i Justsen Energiteknik. På den måde er Justsen Energiteknik og Jeppe et helt perfekt match for hinanden. Men som projekt- og produktionsleder skal man også beskæftige sig med mennesker, og den del var forholdsvis ny for Jeppe Mikkelsen, som godt kunne tænke sig mere indblik i ledelse og håndtering af ansvar og medarbejdere.

Ejerleder forløb hos Jonathan

Ejeren i Justsen Energiteknik A/S har selv deltaget på Jonathan Ejerlederforløb, og fandt det naturligt at sende Jeppe, som er hans nøglemedarbejder afsted på forløb også. For at kunne overføre de bedste menneskelige egenskaber til de centrale medarbejdere i virksomheden, tog ejerleder i Justsen Energiteknik, Claus Justsen, på ejerleder forløb hos Jonathan. Og ved at lade hans nøglemedarbejder tage på forløb også, så de havde samme gode basis, for de ledelsesmæssige udfordringer, de måtte komme ud for.

Jeppe Mikkelsen har fået meget ud af forløbet, han fortæller selv, at han har fået

-Større selvindsigt

-Kender egne kompetencer bedre

-Kender egne begrænsninger

At kende sine egne forcer og svagheder er med til at skabe en enorm værdi for virksomheden. Der bliver på den måde brugt mindre tid på noget, som er udenfor hans kontrolcirkel.

At både ejerleder og nøglemedarbejder har været på forløb, gør at de har en fælles forståelse, som gør samarbejdet i virksomheden meget lettere.

Egholm maskiner

Casebeskrivelse

Den traditionelle opfattelse af ledelse blev udfordret.

UDFORDRING

Egholm Maskiner A/S havde et ønske om at fokusere på produktion og udvikling, fremfor f.eks. HR og administration, men for at kunne igangsætte dette, mente ejerne, at de var nødt til at ansætte fagligt højtuddannede.

LØSNING

Et ejerlederforløb satte skub i ejernes opfattelse af ledelse. Deres traditionelle syn blev udfordret af de andre ejerledere på forløbet.

RESULTAT

På baggrund af feedback og sparring med andre ejerledere fik ejerne i Egholm Maskiner A/S en række redskaber, som gjorde at de ikke længere så deres ledelsesrolle som en udfordring.

Brødrene Kaj Egholm og Jens Christian ejer og leder Egholm Maskiner A/S, og ville gerne fokusere mere på produktion og udvikling. De ønskede at allokere flere ressourcer og mere tid her, frem for på områder som HR, administration og salg.

Vejen dertil mente de måtte være at ansætte personer, med en faglig høj uddannelse.

Usikkerhed ved at give ansvar fra sig

Denne idé skabte dog noget usikkerhed for brødrene, da de følte sig utrygge ved at skulle ansætte og lede personer, som ville have en højere uddannelse end dem selv.  

Gennem ejerlederforløbet ændrede Kaj og Jens Christans opfattelse af ledelse sig. Deres traditionelle syn på ledelse blev udfordret og nuanceret.  

På ejerlederforløbet ændrede Kaj Egholms selvbillede: “Jeg fik bekræftet mine stærke sider på kurset og fandt ud af, at virksomheden lever i kraft af min og min broders ånd og vores værdier.”

Det gav dem et helt syn på, hvordan deres virksomhed med fordel kan drives. Forløbet gav dem indblik i dem selv, og deres værdier – og vigtigst af alt, hvordan de kan styrke deres virksomhed gennem deres positive sider.

Ejerlederforløb blotlægger både positive og negative sider

“Man kan ikke skjule sig bag fine ord. Her er det virkeligheden, der tæller”. Sådan siger Kaj Egholm om sin deltagelse i ViV.

På et efterfølgende besøg i hans virksomhed, hvor andre deltagere på forløbet går til stålet og spørger nysgerrigt ind til dagligdagen på Egholm maskiner A/S. Efter besøget i virksomheden er slut, får Kaj Egholm brugbar feedback. “Jeg fik nogle skulderklap, men der var bestemt også ting, som jeg skulle arbejde med”, siger Kaj Egholm.

Redskaber til at tackle lederrollen

På baggrund af feedback af andre deltagere, og Egholm Maskiner A/S’ fornyede selvopfattelse valgte brødrene at deles om direktørposten.

Herudover ansatte brødrene medarbejdere, som havde netop de specifikke kompetencer, de ikke selv ejede. Eksempelvis en økonomichef, så de selv skulle fokusere mindre på dette område. En højt uddannet medarbejder, som tidligere godt kunne skræmme dem.

Hvor Kaj Egholm tidligere havde et stort fokus på produktion og udvikling, er det i dag anderledes, og han fortæller, hvordan forløbet kom ham til hjælp: “Jeg fik nogle meget brugbare redskaber, der i højere grad end før hjalp mig til at tackle lederrollen. Og mit fokus er i dag, at vi skal tjene penge.”

På et efterfølgende besøg i hans virksomhed, hvor andre deltagere på forløbet går til stålet og spørger nysgerrigt ind til dagligdagen på Egholm maskiner A/S. Efter besøget i virksomheden er slut, får Kaj Egholm brugbar feedback. “Jeg fik nogle skulderklap, men der var bestemt også ting, som jeg skulle arbejde med”, siger Kaj Egholm.

Dancop

Casebeskrivelse

Om at lade sig inspirere af andre.

Udfordring

Peter Grynnerup, direktør i Dancop A/S, mener, at man skal huske, at man ikke har alle svarene selv.

LØSNING

Som en del af Jonathan-netværket har Peter fået en masse ligesindede ind i sit netværk, som han kan vende forretningsmæssige sager med.

RESULTAT

Jonathan Forløbet har givet Peter ro, en større selvforståelse og et unikt sammenhold med andre ejerledere.

Dancop A/S producerer sikkerhedsprodukter i plast og hører hjemme i Peine, Tyskland. Dancop blev medlem af Jonathan-netværket, for derigennem at få sparring med andre ejerledere om lederudviklingen i virksomheden. Lederudviklingsforløbet hos Jonathan A/S har vist sig givende på flere områder for Dancop – bl.a. som sparringspartner i forbindelse med forretningsmæssige spørgsmål og udfordringer.

Afspejling i andre ledere

På Jonathan Forløbet for ejerledere bliver man rystet godt sammen, og der fokuseres de første par dage af forløbet, på at deltagerne skal lære hinanden at kende. På den måde er deltagerne trygge ved at åbne op overfor hinanden. Peter Grynnerup brugte på denne måde de andre deltagere til at spejle både sin egen adfærd og udfordringer, for at finde frem til de mest ideelle løsninger.

Ro & tryghed

Peter Grynnerup har gennem forløbet fået en enorm ro, da han er mere tryg ved sine egne beslutninger. Gennem de andre deltagere har Peter fået bekræftet sine egne idéer, og har også fået inspiration til andre måder, at gribe opgaven an på. Helt i tråd med hans egen filosofi om, at man ikke har alle svarene selv.

Olesen og Jensen

Casebeskrivelse

Overtagelse af et firma, uden at føle sig som en leder.

UDFORDRING

Da Claus Boel overtog Olesen og Jensen A/S var hans største udfordring, at han ikke vidste hvad en ejerleder egentlig skulle bedrive.

LØSNING

Sparring med andre ejerledere på et Jonathan-forløb gjorde, at Claus Boel fik øjnene op for sin egen rolle.

RESULTAT

Jonathan-forløbet har gjort, at Claus Boel bedre evner sin rolle som ejerleder, og nu ved, hvordan han lever op til sin rolle.

Da Claus Boel var 33 år gammel, overtog han svigerfarens familiefirma Olesen & Jensen A/S i Esbjerg. Det er hans opgave at forbedre indtjeningen og sørge for, at firmaet fortsætter sin vækst. Claus Boel er uddannet murer og byggetekniker, og er dermed ikke leder. Efter overtagelsen af svigerfarens virksomhed var hans største problem, at han faktisk ikke vidste, hvordan han skulle få tiden til at gå. Mange opgaver var uddelegeret til andre ansatte. Så hvad skulle han selv? Og hvordan skal han lede?

Energioptimering

Energioptimering er det nye sort, og netop her forsøger Claus Boel at optimere forretningen. Men det er ikke altid ligetil at lære en gammel hund nye kunstner: “Vi har en udfordring nu, og det handler om at tænke strategi og tænke anderledes i disse tider.

Min udfordring er at vænne en gammel organisation til at se tingene anderledes. Jeg tror ikke, man kan spare sig ud af det hele”.

Sparring med andre ledere

I dette konkrete eksempel fik Claus Boel sparring af de andre deltagere, til at få virksomheden igennem fasen med energioptimering.

“Det er i de stille stunder, man udvikler sig mest”. En erfaring, som Jonathan-forløbet har givet ham, og som han dagligt sætter pris på. Det er nemlig tiden til refleksion, der er styrken ved Jonathan Forløbet.

Claus Boel fremhæver også, at Jonathan Forløbet har betydet, at han er blevet skarpere til at få ting gjort. Og at han evner rollen som ejerleder uden at have studeret.